ac15

  • Tenda's New AC15 Performance Router For Home Media Entertainment

    Tenda's New AC15 Performance Router For Home Media Entertainment

    Tenda vừa công bố sản phẩm mới AC15 băng tần kép, một bộ định tuyến AC1900 thông minh băng tần kép Gigabit Wifi Router nhằm mục tiêu để giải trí gia đình sử dụng AC15 được xây dựng để xử lý tất cả các hoạt động trực tuyến cao băng thông của...

  • Những điều bạn cần biết về WiFi chuẩn AC

    Những điều bạn cần biết về WiFi chuẩn AC

    Hiện nay, Wi-Fi chuẩn 802.11n đang được sử dụng rất rộng rãi. Tuy nhiên chuẩn 802.11ac mới hơn đang “lăm le” hất cẳng 802.11n để trở thành chuẩn Wi-Fi phổ biến nhất trong tương lai gần. Sở dĩ 802.11ac được đánh giá cao là nhờ tốc độ vượt trội...