Sp3

  • Hướng dẫn sử dụng Tenda SP3/SP6

    Hướng dẫn sử dụng Tenda SP3/SP6

    Bước 1 : _  Cách 1 : Download App Tenda Beli từ Play Store ( Android OS ) hoặc App Store ( iOS ) _  Cách 2 : Scan mã QRcode để có đường dẫn tải về máy Bước 2 : _ Đăng nhập tài khoản Tenda ( nếu đã có tài khoản ) hoặc tạo tài...