a301v2

  • Hướng dẫn sử dụng Tenda A301 V2.0

    Hướng dẫn sử dụng Tenda A301 V2.0

    Bước 1 : _ Vào phần Cài Đặt => Wifi. Dò và kết nối với sóng wifi tên " TENDA_EXT ". Bước 2:  _ Vào trình duyệt web trên điện thoại ( Chrome hoặc Safari... ). Nhập trên thanh địa chỉ: re.tenda.cn Bước 3: _ Tạo mật khẩu...