BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
3 NĂM

TRA CỨU THÔNG TIN BẢO HÀNH

Hướng dẫn kiểm tra bảo hành

Bước 1:

Kiểm tra số Imei hoặc serial ở dưới thiết bị.

Bước 2:

Gõ IMEI or SERIAL của thiết bị vào ô tìm kiếm.

Bước 3:

Bấm nút và chờ đợi kết quả trong vài giây.