G3328F là Switch được quản lý lớp IP-COM-2. Được trang bị cấu trúc phần cứng và nền tảng phần mềm đã phát triển, công tắc này có khả năng xử lý mạnh mẽ, cơ chế bảo vệ bảo mật hoàn chỉnh và nhiều phương tiện khác nhau để bảo trì và quản lý. Với những ưu điểm này, nó đáp ứng đầy đủ nhu cầu kết nối mật độ cao và tổng hợp hiệu suất cao, lý tưởng cho lớp tổng hợp hoặc lớp lõi của các mạng từ trung bình đến lớn như doanh nghiệp và khách sạn.

Mirror backup

Switch có hai tệp hệ thống sao lưu lẫn nhau, đảm bảo khởi động đúng cách và hoạt động ổn định của hệ thống.

Tổng hợp cáp quang

4 cổng SFP độc lập hỗ trợ chức năng tổng hợp cáp quang, đáp ứng nhu cầu của mạng cáp quang đường dài.

Quản lý đám mây

Nền tảng đám mây IMS cung cấp các chức năng quản lý, cấu hình và bảo trì từ xa, chẳng hạn như phát hiện và khắc phục sự cố lỗi, báo cáo nhật ký và giám sát trạng thái mạng, đảm bảo hoạt động ổn định của mạng.

Trực quan hóa hệ thống

Hệ thống có thể tạo cấu trúc liên kết mạng tự động. Nó hỗ trợ khám phá camera IP dựa trên giao thức ONVIF và khám phá thiết bị mạng dựa trên LLDP, cũng như phát hiện trạng thái trực tuyến / ngoại tuyến cho tất cả các thiết bị trong mạng, giúp cải thiện hiệu quả vận hành và bảo trì mạng LAN và cũng giảm chi phí bảo trì.